Skip to main content
Skip table of contents

Ecotoets gebruiken

Naast de veiligheidsscenario’s kun je ook een aantal energiebesparende scenario’s opstarten vanuit het startscherm.

Dankzij deze ecotoets ben je zeker dat er geen enkel toestel onnodig ingeschakeld blijft bij het verlaten van de woning. Zo verbruik je geen energie als dat niet nodig is. Achter deze toets kan de installateur een actie programmeren om bij het verlaten van de woning bijvoorbeeld alle lichten en toestellen uit te schakelen en de ventilatie of de verwarming een graadje lager te zetten.


1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten, indien nodig. Het startscherm verschijnt.   

2. Druk kort of lang op de onderste toets (afhankelijk van wat er tijdens de programmering bepaald is) om de ecomode te activeren. Volgend scherm met

 verschijnt.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.