Skip to main content
Skip table of contents

Casambi®

Beschrijving

Casambi® is een draadloze Bluetooth® technologie met laag energieverbruik (BLE) op basis van een mesh-netwerk. De technologie wordt gebruikt in lichtproducten en lichtsturingsproducten.
Het Casambi portfolio bevat zes lichtsturingstoestellen met Bluetooth® met laag energieverbruik (BLE) op basis van een mesh-netwerk. De toestellen kunnen in een traditionele verlichtingsarmatuur geïnstalleerd worden om die armatuur slim te maken.
Een van die toestellen is de met Bluetooth® bedienbare DALI-controller (CBU-DCS).

Je kunt één of meer Casambi® draadloze netwerken in het Niko Home Control ecosysteem integreren via een CBU-DBS in combinatie met de Niko Home Control DALI-2 adresseerbare module (550-00370) of de Niko Home Control DALI-2 broadcastmodule (550-00371).

Wat heb je nodig?

Niko Home Control DALI-2 adresseerbare module (550-00370) of Niko Home Control DALI-2 broadcastmodule (550-00371)

Niko Home Control programmeersoftware

Casambi® DALI gateway (CBU-DCS)

Casambi® app

of

   

Compatibele toestellen:
iPhone 4S of recenter
iPad 3 of recenter
iPod Touch vijfde generatie of recenter
Android 4.4 KitKat of recentere toestellen geproduceerd na 2013 met volledige BT 4.0-ondersteuning

Casambi® conceptschema en algemene richtlijnen

 • De draadloze Casambi® DALI controller (CBU-DCS) dient als een gateway tussen de draadloze mesh knooppunten in een Casambi-netwerk en een DALI-netwerk.

 • Het maximale aantal armaturen en toestellen voor lichtsturing die compatibel zijn met Casambi is hetzelfde als voor één DALI-netwerk (CBU-DCS niet inbegrepen)

 • De CBU-DCS heeft een passieve bridge-functionaliteit, d.w.z. dat hij geen DALI-adres gebruikt

 • Casambi® Evolution firmware is noodzakelijk om de CBU-DCS te gebruiken

 • Het instellen van Casambi® toestellen en de CBU-DCS gebeurt met de Casambi® app (meer informatie in het hoofdstuk over Configuratie).

Gebruik

De volgende vijf voorbeelden tonen hoe je de Niko Home Control DALI-2 modules met Casambi® kunt gebruiken:

Voorbeeld 1: een bestaand DALI-netwerk uitbreiden met een draadloos Casambi® netwerk

Een bestaand bedraad DALI-netwerk, gekoppeld aan Niko Home Control via de adresseerbare Niko Home Control DALI-2 module, kan uitgebreid worden met een draadloos Casambi® netwerk. 

Het maximale aantal armaturen en toestellen voor lichtsturing die compatibel zijn met Casambi is hetzelfde als voor één DALI-netwerk (CBU-DCS niet inbegrepen): 64 toestellen per Niko Home Control DALI kanaal of 64 + 64 toestellen per Niko Home Control DALI-2 module.
Weet dat de Niko Bluetooth® dimschakelaar (ref. 360-21001) ook compatibel is met het Casambi® netwerk.

Voorbeeld 2: een deels draadloos Casambi® netwerk aansturen via een Niko Home Control DALI-2 adresseerbare module

Via de adresseerbare Niko Home Control DALI-2 module (550-00370) en de Casambi CBU-DCS kun je een deel van een uitgebreider draadloos Casambi® netwerk aansturen.

Het maximale aantal armaturen en toestellen voor lichtsturing die compatibel zijn met Casambi is hetzelfde als voor één DALI-netwerk (CBU-DCS niet inbegrepen): 64 toestellen per Niko Home Control DALI kanaal of 64 + 64 toestellen per Niko Home Control DALI-2 module.
Weet dat de Niko Bluetooth® dimschakelaar (ref. 360-21001) ook compatibel is met het Casambi® netwerk.

Voorbeeld 3: een uitgebreid draadloos Casambi® netwerk aansturen via een Niko Home Control DALI-2 adresseerbare module

Een uitgebreider draadloos Casambi® netwerk (zie de hieronder vermelde max. aantallen naast de lijntekening) kan aangestuurd worden door de adresseerbare Niko Home Control DALI-2 module (550-00370) in combinatie met meerdere Casambi CBU-DCS controllers.
Elke Niko Home Control DALI-2 module heeft twee kanalen die tot 64 toestellen per kanaal kunnen aansturen (max. 128 toestellen per Niko Home Control DALI-2 module).
Een Casambi® Evolution netwerk kan maximaal 250 toestellen bevatten.

Het maximale aantal armaturen en inputtoestellen voor lichtsturing die compatibel zijn met Casambi is hetzelfde als voor één DALI-netwerk (CBU-DCS niet inbegrepen):
- 64 toestellen voor een Niko Home Control DALI-2 kanaal
- 64 + 64 toestellen voor twee Niko Home Control DALI-2 kanalen (een module)
- 64 + 64 + 64 toestellen voor drie Niko Home Control DALI-2 kanalen (twee modules)
- 64 + 64 + 64 + 58 toestellen met vier Niko Home Control DALI-2 kanalen (twee modules)

Voorbeeld 4: een uitgebreid draadloos Casambi® netwerk aansturen via de Niko Home Control DALI-2 broadcastmodule

Een uitgebreider draadloos Casambi® netwerk (zie de hieronder vermelde max. aantallen naast de lijntekening) kan aangestuurd worden door de DALI-2 broadcastmodule (550-00371) in combinatie met de Casambi CBU-DCS.
Met één CBU-DCS kun je tot 249 Casambi® verlichtingsarmaturen aansturen.

In een Casambi Evolution netwerk kun je tot 250 toestellen (249 verlichtingsarmaturen en de CBU-DCS) aansturen.

Voorbeeld 5: verschillende draadloze Casambi® netwerken aansturen via een Niko Home Control DALI-2 adresseerbare module (550-00370) en de Casambi CBU-DCS

Het maximale aantal armaturen en toestellen voor lichtsturing die compatibel zijn met Casambi is hetzelfde als voor één DALI-netwerk (CBU-DCS niet inbegrepen): 64 toestellen per Niko Home Control DALI kanaal of 64 + 64 toestellen per Niko Home Control DALI-2 module. Weet dat de Niko Bluetooth® dimschakelaar (ref. 360-21001) ook compatibel is met het Casambi® netwerk.


Aansluitschema
Casambi gebruikt mesh-netwerktechnologie
. Elke CBU-DCS wordt
daarom ook gebruikt als een repeater.
Met verschillende Casambi eenheden
kun je een groter bereik creëren.

Compatibele toestellen:
iPhone 4S of recenter
iPad 3 of recenter
iPod Touch vijfde generatie of recenter
Android 4.4 KitKat of recentere toestellen geproduceerd na 2013 met volledige BT 4.0-ondersteuning

Configuratie

 1. Maak een Casambi® netwerk via de Casambi® app en koppel alle toestellen, inclusief de CBU-DCS

 2. Configureer de Casambi® DALI gateway in de Casambi® app

  1. Bepaal het aansturingsbereik voor de commando's verstuurd vanuit het Niko Home Control DALI-2 netwerk
   1. Aansturingsbereik: bepaalt welke toestellen uit het Casambi® netwerk informatie versturen naar het Niko Home Control DALI-2 netwerk via de DALI gateway. Standaardinstelling = Alle verlichtingsarmaturen

   2. Het aansturingsbereik kan ook beperkt worden tot één sfeer waarbij enkel de verlichtingsarmaturen aangestuurd worden door de Niko Home Control DALI-2 installatie.
    Een 'sfeer' wil zeggen dat de verlichtingsarmaturen zo gegroepeerd zijn dat ze aan een specifieke DALI gateway toegewezen kunnen worden.

   3. Schakel Sensoren exporteren en Schakelaars exporteren in zodat een DALI netwerk drukknoppen en detectoren kan vinden. De Niko Home Control DALI-2 modules bieden nog geen ondersteuning aan delen 301, 303, 304 (van de internationale DALI-standaard IEC 62386). Sensoren exporteren en Schakelaars exporteren moeten daarom uitgeschakeld zijn.

  2. Bepaal de aansturingseigenschappen voor de commando's verstuurd vanuit het Niko Home Control DALI-2 netwerk

   1. Hoger dan manueel: deze instelling voorkomt dat het Casambi® netwerk Casambi® toestellen aanstuurt. In plaats daarvan worden de toestellen aangestuurd door de Niko Home Control DALI-2 module.

   2. Manueel (standaard): maakt aansturing door de Niko Home Control DALI-2 module en Casambi® mogelijk

   3. Hoger dan automatisering: geeft de software van de Niko Home Control DALI-2 module de mogelijkheid om geautomatiseerde verluchting aan te sturen, maar niet de manueel aangestuurde verlichting via Casambi®

   4. Automatisering met de laagste prioriteit: De Niko Home Control DALI-2 module stuurt enkel verlichting aan op het laagste automatiseringsniveau. Elke aansturing via Casambi® zal dimniveaus overschrijven

 3. De Niko Home Control DALI-2 installatie configureren via de Niko Home Control programmeersoftware (DALI scan en configuratie)


Zie ook:
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.