Skip to main content
Skip table of contents

Buderus - Bekabelde verbinding - Verwarming/koeling in multizone

Wat heb je nodig?


Samengevat

Extra informatie

Algemeen

 • Er is extra elektrische bekabeling nodig.

Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je installatie heeft een connected controller II.

 • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware (versie 2.17 of hoger).

Je hebt het volgende nodig als je de thermostaatbediening voor meerdere zones van Niko Home Control wilt gebruiken:

 • een schakelmodule voor Niko Home Control (550-00103 of 550-00106) met minstens één vrije uitgang

 • een digitale potentiaalvrije sensormodule voor Niko Home Control (550-00210) met minstens één vrije ingang

 • een verwarmings- of koelingsmodule voor Niko Home Control (550-00150) (per vier zones is een extra module nodig)

 • één thermostaat per zone:

  • een Digital black, 24 V (550-1800X)

  • een drukknop met led(s) en comfortsensoren

Je partnersysteem voldoet aan de volgende vereisten:

 • Het is een Buderus-warmtepompsysteem met:

  • enkel verwarming

  • verwarming/koeling

 • Het heeft een buffertank

Een 'PK2'-contact op het installateursbord geeft aan of de verwarming/koelingmode actief is

Bekabelingsschema voor verwarming/koeling in multizone

De onderstaande tabel toont hoe je Niko Home Control met je Bosch systeem kan gebruiken en Niko routines (solar en peak mode) in te schakelen.

Installatie van Niko Home Control

Bekabelingsschema

Een Niko routine met een partner inschakelen

Verwarming/koelinginmultizone –
De omschakeling tussen verwarming en koeling wordt gestart door het partnersysteem
(pompsturing niet nodig)

Het 'PK2'-contact zorgt voor het signaal naar de Niko Home Control installatie om te wisselen van verwarmen naar koelen, en omgekeerd.

Verwarming/koeling in multizone met zoneventielen kan enkel plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

 • De warmtepomp heeft een parallel aangesloten buffertank en een extra bypass-circuit.

 • De warmtepomp houdt enkel rekening met de weersafhankelijke sturing, het klokprogramma (of handmatig) en de aanvoertemperatuur T0.

 • Afhankelijk van het weer kiest de warmtepomp voor verwarming of koeling. De Niko Home Control thermostaten moeten in de relevante modus gedwongen/geblokkeerd worden via de Niko Home Control digitale ingangsmodule aangesloten op uitgang PK2.

  • Ingang gesloten = koeling

  • Ingang open = verwarming

HVAC-programmeervoorbeelden vind je in de Niko Home Control programmeervoorbeelden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.