Skip to main content
Skip table of contents

Aanwezigheidssimulatie gebruiken

Vanuit het startscherm kun je een aantal veiligheidsscenario’s opstarten.

Een aanwezigheidssimulatie bestaat uit een of meerdere tijdsgestuurde acties. Zo kun je de verlichting op bepaalde tijdstippen laten branden of de rolluiken openen en sluiten. Je aanwezigheid wordt gesimuleerd zodat de woning toch bewoond lijkt. Welke lichten je opneemt in de aanwezigheidssimulatie en wanneer en hoe lang je ze laat branden, bepaalt de installateur tijdens de programmering van de installatie.


1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten, indien nodig. Het startscherm verschijnt.

2. Druk kort of lang op de bovenste toets (afhankelijk van wat er tijdens de programmering bepaald is) om de aanwezigheidssimulatie te activeren. Volgend scherm met 

verschijnt.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.