Skip to main content
Skip table of contents

Werken met het tabblad energie

1. Selecteer het tabblad energie.

Het energiemenu wordt geopend. Bovenaan op het scherm vind je drie keuzelijsten.


2. Druk op het pijltje van elke keuzelijst om je keuze te maken. Van links naar rechts:

• keuzelijst 1 met de verschillende mogelijke energieme- tingen in de installatie: selecteer de meting die je wilt zien (elektriciteit, gas, water);

• keuzelijst 2 met de verschillende perioden: selecteer een periode (live, dag, week, maand, jaar);

Opgelet: Bij een livemeting kun je niet kiezen voor een weergave in euro;

• keuzelijst 3: selecteer de weergave voor de gekozen periode (verbruik in kW of kost in euro);

Opgelet: Bij een livemeting kun je niet kiezen voor een weergave in euro.


3. Afhankelijk van je keuze verschijnt een overzicht van de meetgegevens.


Volgend scherm toont het waterverbruik per dag:

Het staafdiagram op de achtergrond toont het verbruik van een vorige periode. Het staafdiagram op de voorgrond toont het huidige verbruik:

• rood: het huidige verbruik ligt hoger dan in de vorige periode;

• groen: het huidige verbruik ligt lager dan in de vorige periode;

• grijs: het huidige en vorige verbruik zijn gelijk.

Volgend scherm toont de jaaropbrengst van zonnepanelen:

In dit geval toont een blauwe grafiek de opbrengst.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.