Skip to main content
Skip table of contents

Werken met het tabblad bediening

1. Selecteer het tabblad bediening. Het bedieningsmenu wordt geopend. Je krijgt een overzicht van alle locaties die de installateur ingesteld heeft in de programmeersoftware. Het aantal locaties per scherm is beperkt tot acht. Zijn er meer dan acht locaties ingesteld, dan ga je naar het volgende scherm met het rechterpijltje. Met het linkerpijltje ga je terug naar het vorige scherm.

2. Selecteer de locatie waarvan je de beschikbare acties wilt raadplegen. De installateur heeft de verschillende actietypes en hun namen ingesteld in de programmeersoftware. Afhankelijk van de instellingen kan bijvoorbeeld volgend scherm verschijnen: Links op het scherm zie je de locatie die je geselecteerd hebt. Per scherm worden zes acties getoond. Als er meer acties beschikbaar zijn, blader je door de verschil- lende acties via een op- of neerwaartse beweging over de lijst.  

3. Selecteer de actie die je wilt bedienen. De verschillende acties worden verder onder de rubriek “Bediening van de acties” toegelicht.  

4. Selecteer bediening onderaan in de menubalk of druk op het kruisje rechts op het scherm om terug te keren naar het overzicht van de locaties. Selecteer in de menubalk het tabblad van het menu waarnaar je wilt overstappen. Via home linksonder keer je terug naar het startscherm.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.