Skip to main content
Skip table of contents

Voorgeprogrammeerd weekprogramma of temperatuurniveau kiezen

De vaste temperatuurniveaus zijn als volgt voorgeprogrammeerd:


 

                                             

                 

 

DAG

 

21°C

 

    

 

NACHT

 

16°C


 

ECO

 

18°C

 

    

 

KOEL

 

24°C

 

                      

 

UIT

 

7°C


De weekprogramma’s zijn als volgt voorgeprogrammeerd:

 

 

 

PROG1

 

 

weekdag

06:00 => 08:00 DAG

08:00 => 16:00 NACHT

16:00 => 18:00 ECO

18:00 => 22:00 DAG

22:00 => 06:00 NACHT

 

weekend

08:00 => 22:00 DAG

22:00 => 08:00 NACHT

 

 

PROG2

 

weekdag

08:00 => 22:00   DAG

22:00 => 08:00 NACHT

 

weekend

08:00 => 22:00   DAG

22:00 => 08:00 NACHT

 

 

PROG3

 

weekdag

16:00 => 19:00 KOEL

19:00 => 16:00   UIT

 

weekend

10:00 => 19:00   KOEL

19:00 => 10:00 UIT


1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten, indien nodig. Het startscherm verschijnt.

2. Druk op de middelste toets om het menu met weekprogramma’s en temperatuurni- veaus te openen. Volgend scherm verschijnt.

Opmerking: De installateur bepaalt de taal tijdens de programmering van de installatie. Je kunt deze instelling hier niet aanpassen.


3. Druk op de bovenste of de onderste toets om het gewenste weekprogramma of tem- peratuurniveau te selecteren.

4. Druk op de middelste toets om je keuze te bevestigen. Je keert automatisch terug naar het startscherm, waarin ook het geselecteerde week- programma of temperatuurniveau  verschijnt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.