Skip to main content
Skip table of contents

Touchscreen 2: werken met het tabblad toegang

Selecteer het tabblad toegang. Het toegangsmenu wordt geopend.

Submenu recente oproepen


Selecteer het submenu recente oproepen.

De laatste 20 oproepen verschijnen in chronologische volg- orde (inclusief datum en tijdstip). Een geel bolletje wijst erop dat je de oproep nog niet bekeken hebt.

Als je drukt op een oproep, ga je naar een onderliggend venster waar je de video-opname kunt bekijken. Met de toetsen vorige en volgende ga je naar de andere video-opnames. Via de toets niko linksboven keer je terug naar de lijst van gemiste oproepen en selecteer je zo rechtstreeks een andere video-opname.

Submenu gonggeluid

Dit submenu verschijnt alleen als de installatie uitgerust is met een gong. Je kunt het geluid van de gong uitschakelen door dit submenu te selecteren. Een symbool op het startscherm geeft aan dat je het geluid van de gong uitgeschakeld hebt.

Submenu beltoongeluid

Via dit submenu kun je het geluid van de beltoon uitschakelen, wat ook aangegeven wordt met een symbool op het start- scherm.

Submenu beltoon

Met de + en - toetsen regel je het volume van de beltoon van 0 tot 100 %. Wanneer het volume op 0 % staat, is de beltoon automatisch gedempt en wordt het symbool  

  geactiveerd op het startscherm.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.