Skip to main content
Skip table of contents

Touchscreen 2: werken met het tabblad instellingen

Selecteer het tabblad instellingen. Het instellingenmenu wordt geopend.

Submenu meldingen

Tijdens het gebruik van het touchscreen 2 verschijnt een melding meteen als pop-up op het scherm. Na bevestiging (door op OK te drukken) verdwijnt de pop-up en wordt deze in het logboek opgenomen. De laatste tien meldingen met vermelding van datum en tijdstip worden opgeslaan in één gezamenlijk logboek. Zowel op het startscherm als rechtsboven in elk menu staat een geel driehoekje met een uitroepteken. Dit wijst erop dat het logboek meldingen bevat.

Selecteer het submenu meldingen om het logboek te raadplegen.

Selecteer het submenu meldingen om het logboek te raad- plegen. Selecteer een melding naar keuze om de volledige inhoud ervan te tonen. Als je een melding al als pop-up gelezen hebt, staat er rechts van de melding een vinkje. Als je in de lijst alsnog de inhoud van een melding leest, wordt de melding afgevinkt.

Via een op- of neerwaartse beweging over de lijst blader je door de verschillende meldingen.

Submenu toegangscontrole

Selecteer het submenu toegangscontrole.

Vanuit dit scherm heb je de volgende mogelijkheden:

• Je stelt de videobuitenpost(en) in en/of wijzigt de instellingen ervan.

• Als een of meerdere gongs aangesloten zijn op de installatie, selecteer je de gong die meerinkelt met het touchscreen 2 als er aangebeld wordt.

Om de videobuitenpost(en) in te stellen of de instellingen ervan te wijzigen

1. Selecteer instellingen van videobuitenpost. Er verschijnt een lijst van alle aangesloten videobuiten- posten (en gewone beldrukknoppen).

2. Selecteer een videobuitenpost uit de lijst.

Vanuit dit scherm heb je de volgende mogelijkheden:

• Als het camerabeeld van de videobuitenpost onvol- doende goed is, druk je op de refreshtoets (naast beeld opnieuw laden) om dit te vervangen door een recenter camerabeeld.

• Selecteer naam om de naam van de videobuitenpost te wijzigen. Er verschijnt een klavier waarop je de nieuwe naam ingeeft.

• Selecteer de bel van de videobuitenpost (meerdere bellen in geval van een videobuitenpost met meerdere aanraaktoetsen) om de instellingen ervan te wijzigen.

Vanuit dit scherm kun je de naam van de bel aanpassen, de beltoon op het touchscreen 2 voor deze bel selecteren, één actie selecteren die je tijdens een oproep van deze bel zelf activeert (zoals tuinverlichting aansteken of inrijpoort ope- nen) en het deurslot bepalen dat aangestuurd wordt tijdens een oproep van deze bel. Als je wilt dat het touchscreen 2 een oproep van deze bel ontvangt, vink je oproepen ontvangen van deze toets af.

Submenu info

Selecteer het submenu info om de systeeminformatie (IP-adres, Mac-adres …) te raadplegen. Je kunt in dit scherm de gekozen taal en munteenheid raadplegen, maar niet wijzigen. Alleen de installateur kan de systeemin- formatie wijzigen in de programmeersoftware. Via niko linksboven keer je terug naar het hoofdmenu voor de instellingen.

Submenu  algemene voorwaarden

Selecteer dit submenu om de algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Submenu reset

Als je dit submenu selecteert of op de resettoets linksonder op het touchscreen 2 drukt, gebeurt het volgende:

• De symbolen die je geselecteerd hebt voor de verschillende locaties, worden teruggezet naar de door de installateur gekozen symbolen. Ook de volgorde van de acties in de locaties wordt teruggezet. • Alle favoriete acties in het favorietenmenu worden verwijderd.

• De namen van de videobuitenposten en hun bel(len), de namen van de aanraaktoets(en) en het beltoonvolume worden teruggezet op hun fabrieksinstellingen. De gong rinkelt niet meer mee met het touchscreen 2.

Elke bel heeft opnieuw de standaard beltoon (Dunes). Er is geen manuele actie meer gekoppeld met binnenkomende oproepen en ook de deursloten zijn niet langer gekoppeld met bellen. Alle binnenposten en mobiele toestellen krijgen opnieuw alle oproepen binnen.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.