Skip to main content
Skip table of contents

Touchscreen 2: werken met het tabblad favorieten

Opgelet: Vanuit het tabblad bediening kun je een actie bij je favorieten onderbrengen door kort te drukken op de drie puntjes rechts naast de actie en vervolgens op Toevoegen aan favorieten. Wil je een actie uit je favorieten verwijderen, druk dan kort op de drie puntjes rechts naast de actie en daarna op Verwijder uit favorieten.


1. Selecteer het tabblad favorieten. Het favorietenmenu wordt geopend. Je krijgt een overzicht van de favoriete acties met de locatie onder de actienaam. Je bladert door de verschillende acties via een op- of neerwaartse beweging over de lijst.

2. Selecteer de actie die je wilt bedienen (zie ook de ru- briek “Bediening van de acties”). Selecteer, indien gewenst, in de menubalk het tabblad van het menu waarnaar je wilt overstappen. Via niko linkboven keer je terug naar het startscherm.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.