Skip to main content
Skip table of contents

Touchscreen 2: werken met het tabblad energie

1. Selecteer het tabblad energie. Het energiemenu wordt geopend. Onder de meetgegevens verschijnen het type energiemeting en de periode. Als je op het vraagteken rechtsboven drukt, krijg je meer informatie over de kleurcodes in de energiemetingen.


2. Druk – van links naar rechts – op een van de volgende velden om je keuze te maken:

• de verschillende mogelijke energiemetingen in de installatie: selecteer de meting die je wilt zien (elektriciteit, gas, water).

• de verschillende perioden: selecteer een periode (live, dag, week, maand, jaar). Opgelet: Livemeting is niet beschikbaar voor water en gas.

• de weergave voor de gekozen periode: selecteer het verbruik in kW of de kost in euro.

Opgelet: Bij een livemeting kun je niet kiezen voor     28   een weergave in euro.  

3. Afhankelijk van je keuze verschijnt een overzicht van de meetgegevens. Waterverbruik per dag: Het staafdiagram op de achtergrond toont het verbruik van een vorige periode. Het staafdiagram op de voorgrond toont het huidige verbruik:

• rood: het huidige verbruik ligt hoger dan in de vorige periode.

• groen: het huidige verbruik ligt lager dan in de vorige periode.

• grijs: het huidige en vorige verbruik zijn gelijk Jaaropbrengst van zonnepanelen, weergegeven in een blauwe grafiek.

4. Druk op venster splitsen rechtsboven om twee verbruiksperioden voor een energiemeting met elkaar te vergelijken.

Druk nogmaals op venster splitsen om terug te keren naar één verbruiksperiode.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.