Skip to main content
Skip table of contents

Touchscreen 2: werken met het tabblad bediening


1. Selecteer het tabblad bediening.

Het bedieningsmenu wordt geopend. Links krijg je een overzicht van alle locaties die de installateur ingesteld heeft in de programmeersoftware. Je bladert door de verschillende locaties via een op- of neerwaartse beweging over de lijst.  

2. Selecteer de locatie waarvan je de beschikbare acties wilt raadplegen. De installateur heeft de verschillende actietypes en hun namen ingesteld in de programmeersoftware. Afhankelijk van de instellingen kan bijvoorbeeld volgend scherm verschijnen: Links op het scherm licht de locatie op die je geselecteerd hebt. Als er meerdere acties beschikbaar zijn, blader je rechts door de verschillende acties via een op- of neerwaartse beweging over de lijst.

3. Selecteer de actie die je wilt bedienen. De verschillende acties worden verder onder de rubriek “Bediening van de acties” toegelicht. Selecteer, indien gewenst, in de menubalk het tabblad van het menu waarnaar je wilt overstappen. Via Niko linksboven keer je terug naar het startscherm.

4. Als je het symbool van een locatie wilt wijzigen, druk je op de drie puntjes rechts naast de locatie en vervolgens op  symbool wijzigen. Opmerking: Als je de naam van een locatie of actie wilt wijzigen, download je de Niko Home Control Gebruikersinstellingensoftware via www.niko.eu > Producten > Niko Home Control > Apps voor de gebruiker.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.