Skip to main content
Skip table of contents

Touchscreen 2: startscherm


1. Raak het touchscreen 2 aan.

Het startscherm verschijnt. Als je het touchscreen 2 één minuut niet aanraakt, wordt het verduisterd om energie te besparen.

Het startscherm toont een overzicht van de verschillen- de menu’s die beschikbaar zijn: bedieningfavorieten, energie, toegang en (weergegeven door het symbool

  ) instellingen. Linksboven op het startscherm zijn de dag, de datum en het uur vermeld. Ook de livemeting van het globale elektriciteitsverbruik lees je hier af, op voorwaarde dat deze functie aanwezig is in de installatie. Zo niet, verschijnen er geen meetgegevens. Rechts kun je de volgende vier symbolen zien die alleen bij activering zichtbaar zijn:

Symbool

Betekenis

                                              

                                                  

gonggeluid  gedempt

    

beltoongeluid  gedempt

    

aantal gemiste oproepen

meldingen

2. Selecteer het tabblad van het menu dat je wilt openen. Nadat een menu geopend is, verschijnt de menubalk onderaan op het scherm. Linksboven staat de naam van het geopende menu. Je kunt altijd terugkeren naar het startscherm door links- boven op niko te drukken.

* Niet compatibel met installaties die uitgerust zijn met een connected controller light of met een controller 2TE zonder IP-interface.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.