Skip to main content
Skip table of contents

Touchscreen 2: bediening van acties

Sfeerbediening

Druk op

 om de sfeer te activeren. Dit symbool verandert in 

J e kunt de geactiveerde sfeer niet uitschakelen door op 

  te drukken. Dit lukt alleen als je een andere sfeer in dezelfde ruimte activeert.

Een actie starten/stoppen

Het 

grootste symbool toont de toestand van deze actie:

• Als het grootste symbool is, staat de actie uit.

Druk op 

om de actie te starten. Dit symbool wordt kleiner, terwijl 
  zich naar rechts verplaatst en groter wordt.

• Als 

 het grootste symbool is, staat de actie aan.

Druk op 

  om de actie te stoppen. Dit symbool wordt kleiner, terwijl 
 zich naar links verplaatst en groter wordt.

Dimbediening

1.Het symbool toont de toestand van deze lamp. Druk op de naam van de dimactie om de gedimde kring in of uit te schakelen. Is de gedimde kring ingeschakeld op het moment dat je hierop drukt, dan schakel je de kring uit. Schakel je de kring daarna opnieuw in, dan keert de dimmer terug naar de ingestelde lichtsterkte vóór het uitschakelen.

2.Druk op om de + en - toetsen te laten verschijnen:

3. Druk op 

de + of - toets om de lichtsterkte respectievelijk te verhogen of te verlagen (per 10 %). Als je de lichtsterkte aanpast met de (enkelvoudige of tweevoudige) dimbediening, verandert het dimpercentage per 1 %.

Dit verschijnt op het touchscreen 2.

Ventilatiebediening

1. Druk 

op om de ventilatie te bedienen.

De + en - toetsen verschijnen:

2. Wijzig de snelheid met de + en - toetsen. De mogelijke snelheden van de ventilatieregeling zijn:

: laag (ecostand)

: normaal

: hoog

: boost (hiermee activeer je de hoogste ventilatiestand gedurende een door de installateur vooraf ingestelde tijd)


Rolluikbediening

1. Druk op

 om het rolluik te bedienen.

De pijltjestoetsen verschijnen:

2. Druk op de opwaartse of neerwaartse pijltjestoets om het rolluik respectievelijk te openen of te sluiten.

Bij een geopend rolluik verschijnt alleen de neerwaartse pijltjestoets.

Bij een gesloten rolluik zie je alleen de opwaartse pijltjestoets.

3. Druk op het pauzeteken om het rolluik in de gewenste positie te laten stoppen

Jaloeziebediening

Je bedient een jaloezie op dezelfde manier als het rolluik.

Het symbool geeft aan dat het hier gaat om een jaloeziebediening.

Thermostaat

Op het touchscreen kun je de programmering van de thermostaat niet aanpassen. Dit doe je op de thermostaat zelf.

In het temperatuursymbool staat de huidige temperatuur. Onmiddellijk rechts ervan verschijnt de gewenste temperatuur:

Uiterst rechts van deze actie, op hetzelfde actietabblad, bevindt zich een menu. Druk op het neerwaartse pijltje om dit menu te openen:

In dit menu kies je tussen de verschillende voorgeprogrammeerde programma’s en temperatuurniveaus. Selecteer het gewenste programma.

Druk op het opwaartse pijltje om dit menu af te sluiten.

Om de huidige temperatuur te wijzigen voor een bepaalde tijd:

1. Druk op 

om de gewenste temperatuur aan te passen.

De + en - toetsen verschijnen:2. Druk op de + of - toets om de temperatuur respectievelijk te verhogen of te verlagen (per 0,5 °C). De aangepaste temperatuur blijft maximaal 24 uur actief. Het initieel ingestelde programma is tijdelijk gedeactiveerd, wat aangegeven wordt met een diagonale streep door het symbool van dit programma.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.