Skip to main content
Skip table of contents

Touchscreen 2: algemene werking


Als een bezoeker aanbelt, zie je meteen wie er aan de deur of poort staat en heb je de mogelijkheid om de oproep aan te nemen of af te wijzen. Je krijgt informatie over de herkomst van de binnenkomende oproep. Als een manuele actie gekoppeld is aan de bel waar de bezoeker staat, kun je deze actie ook activeren (zoals ga- ragepoort openen of verlichting op de oprit aansteken). Ook een deurslot kun je vanuit dit scherm openen.


Zodra je de oproep beantwoordt, kun je het spraakvolume van de bezoeker regelen, het volume van je eigen microfoon dempen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.