Skip to main content
Skip table of contents

Startscherm touchscreen

1. Raak het touchscreen aan. Het startscherm verschijnt. Als je het touchscreen 30 seconden niet aanraakt, wordt het verduisterd om energie te besparen. Het startscherm toont een overzicht van de verschillende menu’s die beschikbaar zijn: bedieningfavorietenenergie  en instellingen. Daarnaast zijn ook de dag, de datum en het uur vermeld.

Boven het tabblad energie lees je de livemeting van het globale elektriciteitsverbruik af, op voorwaarde dat deze functie aanwezig is in de installatie. Zo niet, blijft dit veld blanco.  


2. Selecteer het tabblad van het menu dat je wilt openen. Nadat een menu geopend is, verschijnt de menubalk onderaan op het scherm. Je kunt altijd terugkeren naar het startscherm door linksonder op home te drukken.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.