Skip to main content
Skip table of contents

Startscherm

Startscherm

Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten. Standaard is het display verduisterd om energie te sparen. Volgend startscherm verschijnt: De bovenste lijn vermeldt de huidige temperatuur in de kamer, met eronder de gewenste temperatuur. Als de gewenste temperatuur hoger ligt dan de huidige, verschijnt 

 op het scherm: de verwarming staat aan. Als je een koelprogramma geselecteerd hebt, wijst  
 
 erop dat de koelinstallatie in werking getreden is. Op de onderste lijn staat het actieve programma of het geselecteerde temperatuurniveau. Als dit programma of temperatuurniveau tijdelijk manueel overschreven is, staat er ook een klokje (zie volgende rubriek). Rechtsonderaan zie je de tijd.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.