Skip to main content
Skip table of contents

Sfeerbediening

Met de sfeerbediening roep je de sferen op die de installateur vooraf ingesteld heeft tijdens de opbouw en de programmering van de installatie. De programmeersoftware bevat 20 symbolen waaruit er maximaal acht per sfeerbediening kunnen worden gekozen. Aan deze acht symbolen koppelt de installateur één of meerdere acties om zo de gewenste sfeer te creëren. Een sfeer wordt voorgesteld met een symbool en kan een combinatie zijn van verschillende instellingen voor verlichting, rollui- ken, zonwering …

Een  sfeer activeren

1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten. Standaard is het display verduisterd om energie te sparen. Afhankelijk van de ingestelde sferen en de gekozen symbolen verschijnt volgend scherm.

2. Doorloop de vooraf ingestelde sferen met de bovenste of de onderste toets tot het symbool voor de gewenste sfeer verschijnt.

3. Druk op de middelste toets om je keuze te bevestigen. Het symbool wordt amberkleurig. Het blijft amberkleurig zolang de sfeer geactiveerd is.


Datum  en  tijd raadplegen

De datum en tijd van de Niko Home Control installatie wordt centraal gestuurd. Je kan deze gegevens wijzigen in de gebrui- kerssoftware.

Je kan de datum en tijd als volgt raadplegen:


  1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten, indien nodig.

2. Houd de middelste toets ingedrukt tot het instellingenmenu geopend wordt Volgend scherm verschijnt; Opmerking: De installateur bepaalt de taal tijdens de programmering van de installatie. Je kunt deze instelling hier niet aanpassen.

3. Kijk of DATUM geselecteerd is en druk op de middelste toets om je keuze te bevesti- gen. Je ziet nu het volgende scherm met uur, dag, maand en jaar;


4. Druk op de bovenste toets om terug te selecteren, en bevestig je keuze met de mid- delste toets. Je keert terug naar het instellingenmenu.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.