Skip to main content
Skip table of contents

Knoppen om te dimmen

Beschrijving


Drukknoppen om te dimmen heb je in enkelvoudige of tweevoudige uitvoering. De enkelvoudige drukknop bestaat uit drie actieknoppen, terwijl de tweevoudige drukknop er zes heeft. Met deze drukknop dim je respectievelijk één of twee lichtpunten of groepen lichtpunten via de Niko Home Control installatie.

De actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie. Elke groep bestaat uit actieknoppen A, B en C, waarvan de actie voorgedefinieerd is.

De actieknoppen kunnen ook uitgerust zijn met indicatieleds. De led licht op of gaat uit telkens je op de actieknop drukt. Tijdens de programmering van de installatie bepaalt de installateur of de led moet oplichten of uitgaan nadat je op de actieknop gedrukt hebt.

Gebruik

Gebruik van actieknop A


ActieResultaat
Druk kort op A.

Het licht springt aan op maximale lichtsterkte, als de installateur de actieknop niet geprogrammeerd heeft.

of:

Het licht springt aan op de vorige lichtsterkte, zoals de installalateur geprogrammeerd heeft.  

Druk lang op A.De lichtsterkte neemt toe zolang je de actieknop ingedrukt houdt of tot de maximale lichtsterkte bereikt is.


Gebruik van actieknop B

Je kunt de lichtsterkte zelf naar wens aanpassen en instellen met actieknop B. De lichtsterkte staat standaard ingesteld op 50 %.

ActieResultaat

Dim naar de gewenste licht- sterkte en houd B langer dan drie  seconden ingedrukt..

Je hebt nu je eigen voorkeursinstelling geprogrammeerd onder deze actieknop.

Druk kort op B.Je activeert je eigen voorkeur van lichtsterkte.

Gebruik van actieknop C

ActieResultaat
Druk kort op C.Het licht wordt afwisselend uitgeschakeld of op de minimale lichtsterkte ingeschakeld.

Druk lang op C.

De lichtsterkte neemt af zolang je de actieknop ingedrukt houdt of tot de minimale licht- sterkte bereikt is.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.