Skip to main content
Skip table of contents

Huidige temperatuur wijzigen voor een bepaalde tijd


1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten, indien nodig. Het startscherm verschijnt.

2. Druk op de bovenste of de onderste toets. Volgend scherm verschijnt.

3. Druk op de bovenste of de onderste toets tot je de gewenste temperatuur bereikt hebt.

4. Druk op de middelste toets om de gewijzigde temperatuur te bevestigen. Je gaat automatisch naar de onderste lijn. Hier stel je het tijdsblok in waarin je deze temperatuur wilt aanhouden. Deze staat standaard ingesteld op één uur.

5. Druk op de bovenste of de onderste toets als je de tijd respectievelijk wilt verlengen of verkorten. Je kunt de tijd wijzigen in stappen van 15 minuten. De maximaal instelbare tijd is 23 uur en 45 minuten.

6. Druk op de middelste toets om de geselecteerde tijd te bevestigen. Je keert automatisch terug naar het startscherm. Het klokje op het startscherm wijst je erop dat het gebruikelijke programma tijdelijk aangepast is. Nadat de ingestelde tijd verstreken is, gaat de thermostaat over naar het programma dat vóór de aanpassing van de tijd actief was.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.