Skip to main content
Skip table of contents

Eco-save mode

De installateur heeft mogelijk een drukknop met een sfeer geprogrammeerd die de ther- mostaat in eco-save mode brengt. De weekprogramma’s en temperatuurniveaus blijven actief, maar de maximale temperatuur is begrensd op de vooraf ingestelde ecotemperatuur (18 °C).

Volgend scherm verschijnt:

Je kunt de eco-save mode deactiveren via dezelfde drukknop die de installateur gepro- grammeerd heeft. De temperatuurbegrenzing vervalt en het eco-save scherm verdwijnt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.