Skip to main content
Skip table of contents

Drukknoppen voor motorsturing van rolluiken, zonwering en jaloezieën

Beschrijving


Drukknoppen voor motorsturing heb je in enkelvoudige of tweevoudige uitvoering. De enkelvoudige drukknop bestaat uit drie actieknoppen, terwijl de tweevoudige drukknop er zes heeft. Met deze drukknop bedien je de motoren van respectievelijk één of twee groepen rolluiken, zonweringen of jaloezieën die aangesloten zijn op de Niko Home Control installatie.

De actieknoppen op de drukknop zijn gegroepeerd per drie. Elke groep bestaat uit ac- tieknoppen A, B en C, waarvan de actie voorgedefinieerd is. De actieknoppen kunnen ook uitgerust zijn met indicatieleds. De led licht op of gaat uit telkens je op de actieknop drukt. Tijdens de programmering van de installatie bepaalt de installateur of de led moet oplichten of uitgaan nadat je op de actieknop gedrukt hebt.


Gebruik

Als het rolluik, de zonwering of de jaloezie in beweging is, kun je deze stoppen door op een van de actieknoppen te drukken. Elke druk op de actieknop stopt de beweging.

Gebruik van actieknop A

Actie

Resultaat

Druk kort op   A.

Je haalt het rolluik helemaal op.

 

Druk lang op A.

Je haalt   het rolluik op   tot de gewenste stand. Het   rolluik stopt zodra je de actieknop loslaat.


Gebruik van actieknop B

Je kunt de voorkeurstand van het rolluik zelf naar wens aanpassen en instellen met actieknop B. Standaard is dit ingesteld op ongeveer  halverwege.

Actie

Resultaat

Breng het rolluik in de gewenste stand en houd B   langer dan drie seconden ingedrukt.

Je hebt nu je eigen   voorkeursinstelling geprogrammeerd onder   deze actieknop.

Druk kort op   B.

Je brengt het rolluik in de voorkeurstand.


Gebruik van actieknop C

Actie

Resultaat

Druk kort op   C.

Je laat het rolluik helemaal neer.

 

Druk lang op   C.

Je laat het   rolluik neer tot   de gewenste stand. Het   rolluik stopt zodra je de actieknop loslaat.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.