Skip to main content
Skip table of contents

Wat zijn tijdschema's?

Tijdschema’s zijn een overzichtelijke manier om op tijd gebaseerde voorwaarden te automatiseren. Zo kan je een voorwaarde elke dag op hetzelfde moment laten plaatsvinden of kan je een week/weekend/maand/jaar-programma instellen. Je kan de maandelijkse schema's gebruiken om vooraarden in verschillende periodes te automatiseren. Denk maar aan de winterperiode (lichten branden langer, verwarming staat vaker aan) en de zomerperiode (lichten branden minder, temperatuur van het zwembad mag wat lager).

Je kan een tijdschema aanmaken en beheren, maar er gebeurt pas iets als je het tijdschema gebruikt in een Voorwaarde.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.