Skip to main content
Skip table of contents

Wat is een ruimte?

Een ruimte is een afgebakend getekend gebied op het tekenvlak. Meestal zijn dit de verschillende plaatsen in een woning, maar een ruimte kan bijvoorbeeld ook een terras of oprit zijn.

Bedieningen, toestellen en acties worden toegewezen aan een bepaalde ruimte door ze in die ruimte te plaatsen.

Op het touchscreen en de app op tablet of smartphone worden de acties onderverdeeld in functie van de ruimte.

Een doordachte indeling van de ruimtes draagt bij tot meer gebruiksgemak van de installatie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.