Skip to main content
Skip table of contents

Wat is adresseren?

Met adresseren lees je de adressen in van de reeds geprogrammeerde (toegevoegde) modules en bedieningen.

In de rechterknoppenbalk kies je wat je wilt adresseren:

  1. Modules
  2. Bedieningen en toestellen
  3. Videobuitenpost
  4. Bose en Sonos luidsprekers
  5. Geconnecteerde services
  6. DALI-toestellen

Je kiest zelf in welke volgorde je adresseert. Daarom vertrek je in alle gevallen vanuit hetzelfde startpunt.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.