Skip to main content
Skip table of contents

Videobuitenpost adresseren

Startpunt

 • Je hebt de nodige bedieningen aangemaakt.

 • Alle componenten die je wilt adresseren zijn aanwezig en aangesloten in de installatie.

 • Je computer is verbonden met de installatie.

 • Je bevindt je in het overzichtsvenster Adresseren.

Procedure

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Videobuitenpost.
  Resultaat:

  • Het deelvenster Videobuitenposten koppelen verschijnt en toont de videobuitenposten die in de installatie gevonden zijn met bijhorend camerabeeld.

  • Het tekenvlak toont de videobuitenposten.

 2. Klik op de plustekens van de videobuitenposten om ze te koppelen. Houd de volgorde aan zoals opgelijst in de programmeersoftware.

 3. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Adresseren.

Video

Bekijk hier een voorbeeld. Zet je geluid aan om de video te bekijken.

https://www.youtube.com/embed/OJrF3yoibl0JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.