Skip to main content
Skip table of contents

Toestel losmaken van een module

Startpunt

Procedure

  1. Klik op de module in de kast waarvan je toestellen wilt losmaken.
    Resultaat:
    Het deelvenster Toestellen toewijzen aan (naam van de module) verschijnt en toont een overzicht van de geselecteerde module.
  2. Selecteer het gekoppelde toestel dat je wilt losmaken.

  3. Klik op het kruisje naast de naam of op het minteken van het desbetreffende toestel op het tekenvlak om deze los te maken van de module.

  4. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Kast vullen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.