Skip to main content
Skip table of contents

Toegangscontrole (diagnose)

Startpunt

Omschrijving van het tabblad Toegangscontrole

Klik op de knop Export data om een .csv-bestand met de oproepgeschiedenis van je videobuitenposten aan te maken.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.