Skip to main content
Skip table of contents

Tijdschema wijzigen

Startpunt

Procedure

 1. In de rechterknoppenbalk, klik op de knop Tijdschema.
  Resultaat:
  Het deelvenster Tijdschema verschijnt. Je krijgt een overzicht van de reeds aangemaakte tijdschema's.
 2. Klik op het tijdschema dat je wilt wijzigen.
 3. Breng de nodige wijzigingen aan. 

  De gegevens van een tijdschema wijzigen doe je op dezelfde manier als wanneer je een tijdschema aanmaakt.

 4. Klik op de knop Sluiten om het deelvenster Tijdschema te sluiten.

  Pas je het terugkeerpatroon van het tijdschema aan, dan zullen de reeds aangemaakte tijdsloten gewist worden. Je krijgt eerst een waarschuwing.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.