Skip to main content
Skip table of contents

Tijdschema

Maak tijdschema's en hergebruik ze meermaals in voorwaarden.

In een tijdschema kun je verschillende tijdstippen definiëren waarop bepaalde toestellen worden aangestuurd en/of routines worden uitgevoerd.

Volgende tijdschema's zijn mogelijk:

  • dagschema
  • weekschema
  • maandschema
  • jaarschema.

Lees ook 'Menu Creëren - Tijdschema'.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.