Skip to main content
Skip table of contents

Solar mode

Wat is de solar mode?

Met de routine Solar mode kun je de elektrische energie geproduceerd door je zonnepanelen optimaal gebruiken.
Wanneer je niet thuis bent, activeert Niko Home Control je toestellen automatisch als er voldoende zonne-energie beschikbaar is.
Op die manier gebruik je minder energie van het net.

Je kan per Niko Home Control installatie slechts één solar mode aanmaken.

Je kan de solar mode aan- en uitschakelen in de Niko Home app of op de digital black.

Principe

Startpunt

 • Je hebt een Niko Home Control installatie met toestellen die je kunt gebruiken in de routine Solar mode (*).

 • Je bevindt je in het overzichtsvenster Creëren.


Procedure

 1. Klik in de rechterknoppenbalk op de knop Routine.
  Resultaat:
  Het deelvenster Routine verschijnt.
 2. Kies de ruimte als volgt:
  • Kies uit de vervolgkeuzelijst Ruimte.
  • Klik op de ruimte in het tekenvlak of selecteer de ruimte in de vervolgkeuzelijst.
 3. Klik op het pijltje naast de categorie Energiebeheer.
 4. Klik op Solar mode.
 5. Geef de routine een naam.

 6. Stel het gedrag A als volgt in:

  1. Kies de toestellen die geactiveerd moeten worden in solar mode.

  2. Stel per toestel de gewenste overtollige zonne-energie in om het toestel te activeren (1 watt - 100.000 watt). De hoeveelheid overtollige zonne-energie is minstens 10 minuten aanwezig voor het toestel wordt geactiveerd.

  3. Stel bij Duur voor ieder toestel in hoelang het minimaal geactiveerd wordt als het toestel door de solar mode wordt gestart (1 sec. - 23 uur 59 min. 59 sec).
   Wanneer er na deze minimale duur nog steeds zonne-energie op het net wordt geïnjecteerd blijft het toestel aangeschakeld. Het toestel wordt uitgeschakeld als er geen injectie is.

  4. (optioneel) Zet Laatste Starttijd Inschakelen op Waar en stel een Laatste activatietijdstip in om indien er geen zonne-energieoverschot is het toestel toch op het ingestelde tijdstip aan te schakelen.Voorbeeld: je stelt voor Toestel 1 300 watt in en voor Toestel 2 500 watt.

 • Situatie A: wanneer Toestel 1 en Toestel 2 op 'UIT' staan en er minstens 10 minuten lang 300 Watt zonne-energieoverschot is, zal Toestel 1 ingeschakeld worden. Toestel 1 verbruikt vanaf dat moment dat overschot. Wanneer er vervolgens minstens 10 minuten lang 500 Watt zonne-energieoverschot is, wordt ook Toestel 2 ingeschakeld.
 • Situatie B: toestellen 1 en 2 zijn ingeschakeld door de solar mode (situatie A).
  De zon gaat minder fel schijnen waardoor er geen injectie op het net meer is.
  Beide toestellen zullen werken tot de ingestelde minimale tijd verstreken is.

Stel dat de ingestelde tijd voor Toestel 1 verstreken is, dan zal Toestel 1 uitgeschakeld worden.
De ingestelde tijd voor Toestel 2 is nog niet verstreken. Toestel 2 blijft dus ingeschakeld.
De zon begint opnieuw feller te schijnen waardoor tien minuten lang > 300 Watt op het net geïnjecteerd wordt.
Toestel 1 wordt opnieuw ingeschakeld. Zo draait het proces almaar door ...

Je kunt de volgorde van de toestellen wijzigen in de instellingen van de routine in de Niko Home app.

(*)Je kunt de volgende toestellen in de routine Solar mode gebruiken:

traditionele bekabeling

draadloze slimme hub

busbekabeling

connected controller

 • geconnecteerd stopcontact, Zigbee®
 • geconnecteerde tweevoudige schakelaar, Zigbee®, 2 x 10 A
 • generieke ventilatie
 • generieke verwarming
 • generiek warm water
 • slimme stekker, Zigbee®
 • virtueel toestel (vlag)
 • analoge output 0 - 10 V voor ventilatie
 • andere geschakelde apparaten
 • drukknop met led(s) en comfortsensoren
 • geconnecteerde tweevoudige schakelaar, Zigbee®, 2 x 10 A
 • generieke ventilatie
 • generieke verwarming
 • generiek warm water
 • geschakeld stopcontact
 • geschakelde ventilator
 • HVAC-thermostaat
 • thermostaat
 • ventilatiesysteem
 • virtueel toestel (vlag)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.