Skip to main content
Skip table of contents

Projectlimieten

Startpunt

Je bevindt je in het overzichtsvenster Dashboard > Projectinformatie en -instellingen > Niko Home Control installatie.

Projectlimieten controleren

Een aantal projectlimieten kun je controleren in de programmeersoftware.

In het rechter deelvenster zie je een aantal projectlimieten die je kunt controleren, onderverdeeld in drie groepen.

Aantal componenten volgens type

Het aantal connected controllers, RF-interfaces, gemeten energiekanalen, ecodisplays, displaybedieningen, thermostaten en analoge sensoren.

Voedingen

Hoeveel punten de installatie in haar huidige configuratie gebruikt en het huidige aantal beschikbare punten in de installatie.

Totaal aantal componenten

Het totaal van alle toestellen en modules (DIN-railmodules, draadloze toestellen, DALI-toestellen, toestellen voor geconnecteerde services, Digital blacks, videobuitenposten, audiotoestellen ...) in de huidige configuratie en het toegestane aantal.

Overzicht van de limieten

Beschrijving

Limiet

Maximaal aantal connected controllers

1

Maximaal aantal RF-interfaces

1

Maximaal aantal gemeten energiekanalen (som van alle elektriciteit, water en gas)

20

Maximaal aantal ecodisplays

5

Maximaal aantal displaybedieningen (ecodisplays, thermostaten en sfeerbedieningen)

25

Maximaal aantal thermostaten (thermostaat en HVAC-thermostaat)

20

Maximaal aantal analoge sensoren

30

Maximaal aantal extra voedingen

2

Maximaal aantal Niko Home Control modules op de bus (DIN-rail-modules en bedieningen)

350

Maximaal aantal ruimtes

100

Maximaal aantal acties (basisacties en routines)

300

Maximaal aantal voorwaarden

64

Maximaal aantal stappen in een actie (routine of voorwaarde)

100

Maximaal aantal tijdsloten (verdeeld over alle tijdschema's)

200

Maximaal aantal verdeelkasten

20

Maximaal aantal DALI-toestellen (totaal van DALI geschakeld lichten, DALI gedimde lichten en DALI broadcast lichten) (*) 

256

Maximaal aantal videobuitenposten

3

Maximaal aantal oudere versies bewaard op de connected controller of draadloze slimme hub

50

(*) Het maximum aantal DALI-uitgangen van een DALI-module (adresseerbaar of broadcast) is 64 per kanaal. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.