Skip to main content
Skip table of contents

Project openen

Startpunt

Procedure

  1. In het linker menu, klik op Project openen.
  2. Doe één van volgende:
    1. Als je de actieve versie van het project op je draadloze slimme hub of connected controller wilt te openen, verbind dan eerst je computer met de slimme hub of connected controller. Klik vervolgens op Openen naast de projectnaam.
    2. Als je een opgeslagen versie op je computer wilt openen, klik op Openen onder Versie openen die opgeslagen is op computer. Navigeer naar de map op je computer waar je .nhc2-bestand is opgeslagen, selecteer het bestand en klik vervolgens op Openen.
    Resultaat:
    Het overzichtsvenster Dashboard verschijnt en toont de projectinformatie en -instellingen.

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.