Skip to main content
Skip table of contents

Programmeren in 1-2-3

Je kunt een Niko Home Control programmeersoftware II versie 2.x in de volgende stappen programmeren:

  1. Project aanmaken en projectinformatie invullen
  2. Grondplan opladen en kamers tekenen
  3. Bedieningen, toestellen, basisacties, routines, voorwaarden en tijdschema's toevoegen
  4. Enkel voor het installatietype connected controller: Kast aanmaken, kast vullen met modules en toestellen toewijzen aan modules
  5. Adresseren
  6. Project opladen naar connected controller of slimme draadloze hub.
  7. Testen.

  

Je kunt de programmatie stapsgewijs opbouwen. Om een gedeelte van je programmatie op te laden, moet je de stappen 4, 5 en 6 doorlopen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.