Skip to main content
Skip table of contents

Module verwijderen

Startpunt

Procedure

 1. Klik op de te verwijderen module.
  Resultaat:
  Het Module bewerken deelvenster verschijnt en toont de naam van de module en eventueel gekoppelde toestellen.
   
 2. Klik op knop Module verwijderen.
 3. Klik op de knop Verwijder om je keuze te bevestigen.
   


Gebruik de knoppen in de selectiebalk onderaan om:

 • alle kasten weer te geven
 • één kast weer te geven
 • modules weer te geven. JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.