Skip to main content
Skip table of contents

Modes

Een Niko Home Control installatie met een draadloze slimme hub beschikt over 3 modes. Deze modes worden bepaald door de beschikbaarheid van de draadloze slimme hub en de programmatie van de geconnecteerde toestellen.

Mode
Stand-alone mode
Connected mode
Fallback mode
VoorwaardeEr is geen draadloze slimme hub geconfigureerd.
  • Er is een draadloze slimme hub geconfigureerd.
  • De draadloze slimme hub is bereikbaar voor de geconnecteerde bedieningen en toestellen.
  • De geconnecteerde bedieningen en toestellen zijn geprogrammeerd.
  • Er is een draadloze slimme hub geconfigureerd.
  • De draadloze slimme hub is niet bereikbaar voor de geconnecteerde bedieningen en toestellen (buiten bereik, spanningsloos).
  • De geconnecteerde bedieningen en toestellen zijn geprogrammeerd.
GedragDe toestellen werken volgens traditionele gedrag.De geconnecteerde bedieningen en toestellen werken volgens het geprogrammeerde gedrag.De geconnecteerde bedieningen en toestellen vallen terug op hun traditionele gedrag.
Vb.De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar schakelt een lamp.De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar is geprogrammeerd als Standaard alles uit knop.
Druk op de knop en alle toestellen binnen deze Standaard alles uit routine worden uitgeschakeld.
De geconnecteerde enkelvoudige schakelaar is dan wel geprogrammeerd als Standaard alles uit knop, maar schakelt enkel een lamp uit.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.