Skip to main content
Skip table of contents

Geconnecteerde services bewerken

Startpunt

  • Je hebt een geconnecteerde service geactiveerd.
  • Je Niko Home Control installatie is online.
  • Je bevindt je in het overzichtsvenster Dashboard.

Procedure

  1. Klik op Geconnecteerde services beheren. Hier kun je alle services gekoppeld aan je installatie beheren, ook die van partnermerken.


  2. In het deel Geactiveerde services klik je op het pijltje naast de geconnecteerde service die je van je installatie wilt loskoppelen.


  3. Klik op Bewerken.

  4. Breng de nodige wijzigingen in de activeringsgegevens aan.

  5. Klik op Opnieuw verbinden.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.