Skip to main content
Skip table of contents

Connectiviteitsstatus van je installatie

Aan de rechterkant van het menu staat steeds de connectiviteitsstatus van je Niko Home Control installatie.


Installatie met een
connected controllerdraadloze slimme hub
Niet verbonden
 • rood indicatielampje
 • "Niet verbonden"
 • rood indicatielampje
 • "Niet verbonden"
Verbonden
 • groen indicatielampje
 • "Verbonden"
 • afbeelding connected controller
 • IP- en MAC-adres van de connected controller
 • groen indicatielampje
 • "Verbonden"
 • afbeelding draadloze slimme hub
 • IP- en MAC-adres van de slimme hub

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.