Skip to main content
Skip table of contents

Bose en Sonos luidsprekers adresseren

Startpunt 

 • Alle toestellen die je wilt adresseren zijn aanwezig en aangesloten op het lokale netwerk van de installatie.

 • Je computer is verbonden met de installatie.

 • Je bevindt je in het overzichtsvenster Adresseren.

Procedure

 1. In de rechterbalk, klik op de knop Bose en Sonos luidsprekers.
  Resultaat:
  Het deelvenster Koppel Bose en Sonos luidsprekers verschijnt en toont een lijst met alle toestellen die gevonden zijn in het lokale netwerk van de installatie.
  Op het tekenvlak vind je de toestellen die je binnen je programmatie aanmaakte. 

 2. Klik op de plustekens van de toestellen om ze te koppelen.
  Houd de volgorde aan zoals opgelijst in het deelvenster.

 3. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Adresseren.


Video

Bekijk hier een voorbeeld. Zet je geluid aan om de video te bekijken.

https://www.youtube.com/embed/t_4xkhsx5dc


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.