Skip to main content
Skip table of contents

Bedieningswijze van een drukknop aanpassen

Je kunt de bedieningswijze van volgende drukknoppen wijzigen:

 • generieke drukknoppen met of zonder LED

 • drukknopinterface gebruikt als 4-voudige bediening

 • drukknopextensies

 • draadloze drukknoppen

Je hangt een drukknopinterface aan een externe (waterdichte) drukknop om deze op de bus te connecteren. Je kunt de interface op verschillende manieren instellen: dimmen, rolluik, ventilatie of 4-voudige bediening.

Startpunt

Procedure

 1. Klik op de drukknop.
  Resultaat: Het deelvenster met de informatie verschijnt.

 2. Klik op Bedieningswijze
  Resultaat: Het Zet bedieningswijze keuzemenu verschijnt.

 3. Pas de bedieningswijze als volgt aan:

 • Kies Kort drukken om de basisactie of routine te activeren door kort op de drukknop te drukken.
   

 • Kies Lang drukken om de basisactie of routine te activeren door langere tijd op de drukknop op te drukken. Stel bij Duur de tijdsduur in (minimaal 1 sec - maximaal 59 sec).
   

 • Kies Drukknopmodus om de basisactie of routine te activeren zolang je op de drukknop drukt.
   

Video's

Bekijk hier enkele voorbeelden. Zet je geluid aan om de video te bekijken.

Kort drukken

https://www.youtube.com/embed/YtKbABsTyh0

Lang drukken

https://www.youtube.com/embed/0E_vEP6MEfc

Drukknopmodus

https://www.youtube.com/embed/48zhvCs0jaI


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.