Skip to main content
Skip table of contents

Bediening of toestel wijzigen

Je kunt om het even wanneer de volgende kenmerken van een bediening of toestel wijzigen:

 • de naam van de bediening of toestel

 • de parameters van de bediening of toestel

 • de ruimte waarin de bediening of toestel zich bevindt

Startpunt

Procedure

 1. Klik op de te wijzigen bediening of toestel.
  Resultaat:
  Het deelvenster met de informatie verschijnt.

 2. Je kunt het volgende doen:

  • de naam van de bediening of toestel wijzigen

  • de parameters aanpassen
  • de ruimte wijzigen door de bediening of toestel te slepen naar een andere ruimte op het tekenvlak

   Sleep je een bediening of toestel naar een andere ruimte, dan wordt het veld Ruimte in het rechterdeelvenster automatisch aangepast.

 3. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Creëren.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.