Skip to main content
Skip table of contents

Basisactie losmaken van of toevoegen aan een bediening of een toestel

Startpunt

Procedure

 1. Klik op het symbool van de basisactie. 
  Resultaat:
  Het deelvenster Basisactie verschijnt en toont:
  • de naam van de basisactie.
  • een overzicht van alle gelinkte bedieningen en toestellen met hun gedrag en parameters.
 2. Je kunt het volgende doen:

  • Klik op het minteken van een gelinkte bediening of toestel om deze los te maken van de basisactie.

  • Klik op het plusteken van een bediening of toestel om deze toe te voegen aan de basisactie.
 3. Klik op de knop Sluiten om terug te keren naar het overzichtsvenster Creëren.

Let op: een basisactie moet minstens één toestel en één bediening hebben, anders kun je de basisactie niet opslaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.