Skip to main content
Skip table of contents

API-verbinding voor systeemintegratoren

Ben je een systeemintegrator en wil je Niko Home Control laten samenwerken met jouw applicatie? Dat kan via de API-koppeling voor systeemintegratoren.

De connected controller voor Niko Home Control II en de draadloze slimme hub hebben een API die je lokaal in het gebouw toegang geeft tot je Niko Home Control installatie. Van zodra je installatie geconfigureerd is, kun je via deze integrator-API je Niko Home Control installatie bedienen en statusinformatie ontvangen. 

Voor meer informatie: https://www.niko.eu/partnersJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.