Skip to main content
Skip table of contents

Upload programmering


Situatie

Dit stappenplan toont hoe je de programmering uploadt naar de installatie.

Startpunt

Het startpunt van dit stappenplan is een project waar je het onderdeel Kastopbouw volledig van hebt afgerond. En waarbij je de modules en inputs al geadresseerd hebt.

Stap 1: Upload de programmering

 • Klik op uploaden onderaan op het scherm. 
  Er verschijnt een waarschuwing dat de bestaande programmering zal worden overschreven. 
 • Klik op uploaden.
  Zodra de upload voltooid is, meldt de software dat de installatie geprogrammeerd is.

Je kan de installatie nu testen.
Alvorens de upload start, zal de software nagaan of alle nodige informatie aanwezig is in je bestand. Indien dit niet het geval is, krijg je een foutmelding.

Stap 2: Sluit het project af

 • Klik op project afsluiten.
  Er verschijnt een waarschuwing met de vraag of je het project wilt opslaan. 
 • Klik op opslaan.
  Je keert terug naar het startscherm van de Niko Home Control Software.

Resultaat

Het project is opgeslagen en afgesloten.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.