Skip to main content
Skip table of contents

Toevoegen van een extra gong bij toegangscontrole vóór softwareversie 1.10

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor je de Projectinformatie al ingevuld hebt en dat al over een getekend of geüpload plan beschikt.

Klik op Creatie.

Je gaat naar het startscherm van de stap Creatie:


Klik op voeg een output toe.

Klik op andere geschakelde apparaten in de keuzelijst rechts op het scherm.

Geef de output een naam en locatie.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Klik op voeg een actie toe.

Geef de actie een naam. Start de naam met het prefix: #chim#.

Alleen dan verschijnt deze actie in het toegangscontrolemenu van de applicatie, onder “gong selecteren”.

Deze optie is enkel mogelijk indien er een Touchscreen2 gekoppeld is aan de installatie. Het kan enkel geprogrammeerd worden op de Touchscreen2.

Klik op verder.


Volgend scherm verschijnt:

Klik op de output in het plan om deze aan de actie te koppelen.

Klik op verder.

Je gaat naar het tabblad basisgedrag:
Standaard bestaat het basisgedrag uit een start- en een stopgedrag.

Verwijder het stopgedrag.

Klik bij het startgedrag op voeg nog een element toe.

Selecteer als output de gong van de voordeur met als status uit en specificeer een vertragingstijd.

Klik tweemaal op verder.

Klik op opslaan.

Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie:

Klik op het linker icoon onder Touchscreen en smartphone/tablet om een smartphone of tablet toe te voegen.

Volgend scherm verschijnt:

Selecteer de aangemaakte actie (met als prefix: #chim#) door op het plusteken ernaast te drukken.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga naar de stap Projectinformatie om het project op te slaan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.