Skip to main content
Skip table of contents

Toevoegen van een extra beldrukknop bij toegangscontrole vóór softwareversie 1.10

Opmerking: Deze actie is enkel noodzakelijk indien er een extra alleenstaande beldrukknop voorzien is los van de videobuitenpost.

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor je de Projectinformatie al ingevuld hebt en dat al over een getekend of geüpload plan beschikt.Klik op Creatie.
Je gaat naar het startscherm van de stap Creatie:

Klik op voeg een actie toe

Bij naam zet #bell#... met bv. de naam v/d locatie waar de bel zich bevindt.

Klik op verder

Klik op voeg een extra input toe

Voeg hier de gewenste input toe


Dit kan via een enkelvoudige drukknop (met led) of met een drukknopinterface achter een (bel)drukknop). De configuratie is min of meer gelijklopend.

In ons voorbeeld gebruiken we een drukknopinterface.

Kies voor een viervoudige drukknop


Aangeraden is om de beldrukknop te linken met de rode en blauwe aansluiting

Klik op opslaan

Geef de input een naam

klik op opslaan

Klik op voeg een virtuele output toe

Geef eventueel een naam

Klik op OK

Klik op de input in het plan om deze aan de actie te koppelen.

Kies 1 v/d 4 drukknoppen. Als u de beldrukknop hebt aangesloten aan rood en blauw selecteert u linksboven.

Opmerking!  Indien er met andere draden gekoppeld is kies de desbetreffende drukknop.


Klik op de virtuele output om deze aan uw actie te koppelen 

Klik op verder voor tab basisgedrag

In tab basisgedrag moet niets gewijzigd worden

Klik op verder

In tab voorwaarden moet niets gewijzigd worden

Klik op verder

Klik op stop deze actie automatisch na een bepaalde tijd

Bij deze actie stopt automatisch na vul je sec 1 in

Klik op opslaan


Klik op voeg een touchscreen toe


Opmerking! De actie  beldrukknop werkt enkel wanneer er een touchscreen in de installatie gelinkt is.


Klik op de actie om het touchscreen aan de actie te koppelen


Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.


Ga naar de stap Projectinformatie om het project op te slaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.