Skip to main content
Skip table of contents

Toevoegen van een deurslotactie vóór softwareversie 1.10

Het startpunt voor dit stappenplan is een project waarvoor je de Projectinformatie al ingevuld hebt en dat al over een getekend of geüpload plan beschikt.

Klik op Creatie.
Je gaat naar het startscherm van de stap Creatie:


Klik op voeg een output toe.
Volgend scherm verschijnt:

Klik op andere geschakelde apparaten in de keuzelijst rechts op het scherm.
Volgend scherm verschijnt:

Geef de output een naam en locatie.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Klik op voeg een actie toe.
Volgend scherm verschijnt:

Geef de actie een naam. Start de naam met het prefix: #door#. Alleen dan verschijnt deze actie in het
toegangscontrolemenu van de applicatie, onder “deurslot selecteren”.

Klik op verder.
Volgend scherm verschijnt:

Klik op de output in het plan om deze aan de actie te koppelen.

Klik op verder.
Je gaat naar het tabblad basisgedrag:

Standaard bestaat het basisgedrag uit een start- en een stopgedrag.

Verwijder het stopgedrag.

Klik bij het startgedrag op voeg nog een element toe.
Selecteer als output het slot van de voordeur met als status uit en specificeer een vertragingstijd.

Klik tweemaal op verder.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie:

Klik op het linker icoon onder Touchscreen en smartphone/tablet om een smartphone of tablet toe te voegen.
Volgend scherm verschijnt:

Selecteer de aangemaakte deurslotactie (met als prefix: #door#) door op het plusteken ernaast te drukken.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Selecteer de actie op het plan, ga naar basisgedrag en klik op Gedrag van indicatieled.
Volgend scherm verschijnt:

Selecteer in het pop-upscherm volgt de status van de geselecteerde output.

Klik op opslaan.
Je keert terug naar het startscherm van de stap Creatie.

Ga naar de stap Projectinformatie om het project op te slaan.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.