Skip to main content
Skip table of contents

TFTP start timeout

Foutmelding

Bij het upgraden van de controller kan je deze foutmelding krijgen: 

TFTP start timeout

Oplossing


  • Controleer in de netwerkinstellingen van de computer of “obtain IP address from DHCP server” geselecteerd is. Gebruik geen vast IP-adres voor de computer.
Alle netwerkbeveiligingen (paswoorden, WEP, …) moeten uitgeschakeld zijn.
  • Herstart de computer om deze instellingen te activeren, indien nodig.
  • Sluit alle openstaande applicaties.
  • Reset de controller door de schuifbrug even los te maken en opnieuw aan te sluiten.
  • Schakel de antivirussoftware en de firewall op de computer uit.
  • Sluit de computer aan op de controller.
  • Wacht op toewijzing van het IP-adres, wat even kan duren (bv.30 s).
  • Start de programmeersoftware.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.