Skip to main content
Skip table of contents

Systeemlog

Situatie

Je bent verbonden met de connected controller en je wilt de verzameling van alle systeemberichten van de installatie bekijken.

Startpunt

Je hebt de Diagnosepagina geopend en het Systeemlog-scherm geselecteerd in de navigatiekolom.

Informatie op het Systeemlog-scherm


Op het Systeemlog-scherm zie je de volgende onderdelen:

 1. het Zoeken-veld
 2. de kleurindicator


  KleurBetekenis
  GroenInformatie
  OranjeWaarschuwing
  RoodFoutmelding
 3. de beschrijving van de gebeurtenis
 4. de knop om meer informatie te tonen
 5. de omschrijving van de status

Zoek informatie op het Systeemlog-scherm

Vul in het Zoeken-veld een (deel van een) term in om een bepaald bericht terug te vinden.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.