Skip to main content
Skip table of contents

ProgramSegmentid was not initialized

Foutmelding

Indien de controller van je installatie in de manuele programmeermode staat, kan je volgende foutmelding krijgen:

ProgramSegmentid was not initialized

Deze melding betekent dat de controller in de manuele programmeermode staat, waardoor de programmering niet kan worden doorgestuurd naar de controller.

Oplossing

Druk om dit probleem op te lossen op de PROG-knop van de controller.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.